ČLENSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Pro přístup je třeba se přihlásit

V členské zóně jsou uloženy následující dokumenty:

  • Pozvánka na členskou schůzi, která se bude konat 24. 5. 2022
  • Plná moc k zastupování
  • Výroční zpráva 2021
  • Stanovy družstva