ČLENSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Pro přístup je třeba se přihlásit

Termín členské schůze:

22. 6. 2021

V členské zóně jsou uloženy následující dokumenty:

  • Pozvánka na členskou schůzi
  • Podmínky účasti na členské schůzi
  • Plná moc
  • Výroční zpráva za rok 2020
  • Stanovy družstva