ČLENSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Pro přístup je třeba se přihlásit

Termín členské schůze bude stanoven po naplnění podmínek

uvedených v Zákoně 191/2020 Sb., Hlava IV, §18 a následující.